Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 209-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Борино, област Смолян, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-143 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Борино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Борино, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елфида Сафетова Данаджиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Асен Емилянов Чолаков

 

СЕКРЕТАР:

Джемал Юсмен Кастъ

 

ЧЛЕНОВЕ:

Руфинка Реджепова Караилиева

 

 

Гюлназ Джамал Алиман

 

 

Гюлшаде Джамалова Небиева

 

 

Мустафа Ахмедов Бонгуев

 

 

Джемиле Сеферова Кънлова

 

 

Айше Шукриева Аликузова

 

 

Гюлбахар Джамал Хюсеин

 

 

Маруда Стефанова Дилова

 

 

Бисерка Манолова Жайгарова

 

 

Ахмед Ибраим Таир

 

 

Мелек Ахмед Мисиркова

 

 

Гюляр Османова Хърлова

 

 

Гюлнас Сафетова Асанова

 

 

Зекир Джамалов Велиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол