Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2090-ПВР/МИ
София, 07.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девня

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-926 от 07.12.2012 г. от Елка Илиева Иванова - председател на ОИК - Девня, за освобождаването й като председател ОИК - Девня. Към заявлението е приложено предложение от Васил Койчев Койчев - председател на ПП „ГЕРБ" - Девня, на мястото на Елка Илиева Иванова да бъде назначен за председател на ОИК Людмил Панайотов Петранов - досегашен член на ОИК, и на мястото на Людмил Панайотов Петранов за член на ОИК - Девня, да бъде назначена Галина Николова Иванова. Приложени са: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от диплома за завършено висше образование на Людмил Панайотов Петранов и Галина Николова Иванова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Девня, Елка Илиева Иванова и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Девня, Людмил Панайотов Петранов, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девня, Галина Николова Иванова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2012 в 20:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол