Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2091-ПВР/МИ
София, 10.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Петрич, област Благоевград

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-927 от 10.12.2012 г. от Димитър Бориславов Капитанов - председател на ОбС на БСП - Петрич, в качеството му на пълномощник на „Коалиция за България" за промяна в състава на ОИК - Петрич, област Благоевград. Предлага се на мястото на Янко Живков Янев - член на ОИК, да бъде назначена Емилия Иванова Божкова. Към заявлението са приложени: заявление от Янко Живков Янев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Емилия Иванова Божкова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Янко Живков Янев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Петрич, област Благоевград, Емилия Иванова Божкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.12.2012 в 22:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол