Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2097-МИ/НР
София, 11.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-410/10.09.2015 г. от Иванка Иванова - секретар на община Казанлък, придружено с предложение от Драгомил Иванов - упълномощен представител на партия „Атака" за промяна в състава на ОИК - Казанлък. Предлага се на мястото на Георги Денев Бяндов - член на комисията, да бъде назначен Диян Радков Рачев.

Към заявлението са приложени: заявление от Георги Денев Бяндов за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Диян Радков Рачев.; пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Казанлък, област Стара Загора, Георги Денев Бяндов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Казанлък, област Стара Загора, Диян Радков Рачев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.09.2015 в 21:26 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол