Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2102-ПВР/МИ
София, 25.01.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 62 от 25.01.2013 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен, за промени в ОИК - Плевен. Предлага се да бъдат освободени като членове на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев и Бранимир Маринов Мирчев, и на тяхно място да бъдат назначени Илиян Николов Рашков и Петя Стоянова Тодорова. Към предложението са приложени: заявления за освобождаване от Бранимир Маринов Мирчев и Калин Иванов Хаджиев; протокол от заседание на общинското ръководство на .ПП „ГЕРБ" - Плевен; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти; копия от дипломи за завършено висше образование на Илиян Николов Рашков и на Петя Стоянова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Бранимир Маринов Мирчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Илиян Николов Рашков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Петя Стоянова Тодорова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 25.01.2013 в 21:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол