Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2104-ПВР/МИ
София, 30.01.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сливо поле, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 49/21.01.2013 г. от Надежда Стефанова Панайотова - председател на ОбС на БСП - Сливо поле, област Русе, за промяна в състава на ОИК - Сливо поле, област Русе. Предлага се на мястото на Ивелина Йорданова Василева - зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Любослав Георгиев Йорданов. Към предложението са приложени: молба от Ивелина Йорданова Василева за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Любослав Георгиев Йорданов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Ивелина Йорданова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Сливо поле, област Русе, Любослав Георгиев Йорданов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.01.2013 в 19:40 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол