Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 212-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гълъбово, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Гълъбово, област Стара Загора, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-163 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Гълъбово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гълъбово, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Слави Иванов Котаров

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Данаила Стефанова Колева

 

СЕКРЕТАР:

Светла Захариева Боянчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петронка Георгиева Цветковска

 

 

Тинко Илчев Белчев

 

 

Пенко Русев Пенчев

 

 

Вълчо Желев Динев

 

 

Стефка Михайлова Димова

 

 

Стефка Тянкова Нанковска

 

 

Ивелина Костова Динева

 

 

Евгения Иванова Вълчева

 

 

Живка Тянкова Динева

 

 

Павлина Тодорова Георгиева

 

 

Дарина Пенева Льондева

 

 

Веселин Янчев Димитров

 

 

Яна Иванова Янева

 

 

Галена Динева Георгиева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол