Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 213-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-44 от 08.08.2011 г. от кмета на община Силистра, област Силистра, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложението за член на ОИК в община Силистра от квотата на "Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Силистра, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослава Красимирова Червенкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Румяна Георгиева Петрушева

 

СЕКРЕТАР:

Пепа Денева Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Петя Георгиева Куртева

 

 

Теодора Павлова Тодорова

 

 

Ралица Йорданова Великова

 

 

Милен Милков Стоянов

 

 

Калоян Димитров Нейков

 

 

Ивелин Иванов Георгиев

 

 

Ваня Желева Маринова-Анифрани

 

 

Димитър Атанасов Димитров

 

 

Никола Иванов Неделчев

 

 

Урал Емин Чакър

 

 

Нурхан Юсуф Акиф

 

 

Здравка Любенова Димитрова

 

 

Даниела Стоянова Иванова

 

 

Виолета Николаева Велева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:32 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол