Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2130-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-127 от 11.09.2015 г. от Николай Карамфилов Узунов - председател на ОбС на БСП - Куклен, за промяна в ОИК - Куклен. Предлага се на мястото на Боряна Атанасова Семерджиева - зам.-председател на комисията, да бъде назначен Румен Асенов Узунов.

Към предложението са приложени: заявление от Боряна Атанасова Семерджиева за освобождаването й като зам.-председател на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Асенов Узунов; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Боряна Атанасова Семерджиева.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Куклен, област Пловдив, Румен Асенов Узунов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Cевинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:05 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол