Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2133-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Сунгурларе, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-132 от 12.09.2015 г. от Куни Колев Събев - председател на „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)" - Сунгурларе, за промяна в ОИК - Сунгурларе. Предлага се на мястото на Дияна Живкова Узунова - член на комисията, да бъде назначен Петър Стоянов Мушиев.

Към предложението са приложени: молба от Дияна Живкова Узунова за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Стоянов Мушиев; заверено пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Дияна Живкова Узунова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Сунгурларе, област Бургас, Петър Стоянов Мушиев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол