Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2134-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-278 от 08.09.2015 г. от ОИК - Бойчиновци, с приложена молба от Тамара Янкова Дилова за освобождаването й като член на ОИК поради лични причини. Документите са постъпили в оригинал на 11.09.2015 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-381 от 12.09.2015 г. от кмета на община Бойчиновци с приложени молба от Тамара Янкова Дилова за освобождаването й като член на ОИК, предложение от Петър Тодоров Петров - упълномощен представител на коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)", за назначаване на Кирил Иванов Кирилов за член на ОИК на мястото на подалия молбата за освобождаване, декларация по чл. 81 във връзка с с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от уверение № 268 от 09.09.2015 г. на Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, от което е видно, че Кирил Иванов Кирилов е дипломиран за бакалавър с протокол на Държавна изпитна комисия № 1 от 13.07.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, Тамара Янкова Дилова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бойчиновци, област Монтана, Кирил Иванов Кирилов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:08 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол