Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2135-МИ/НР
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

Постъпила е молба с вх. № МИ-15-307 от 10.09.2015 г. на ЦИК от Атанас Николов Балабанов за освобождаването му като член на ОИК - Гоце Делчев.

С вх. № МИ-10-133 от 12.09.2015 г. в ЦИК е постъпило заявление от Атанас Николов Балабанов - упълномощен представител на коалиция „България без цензура", за промяна в ОИК - Гоце Делчев. Предлага се на мястото на Атанас Николов Балабанов - член на комисията, да бъде назначена Росица Симеонова Герова.

Към заявлението са приложени декларация от Росица Симеонова Герова по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Росица Симеонова Герова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград, Атанас Николов Балабанов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гоце Делчев, област Благоевград, Росица Симеонова Герова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол