Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2138-ЕП/НС
София, 12.09.2015

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Пещера, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № НС-14-28 от 10.09.2015 г. на ЦИК от кмета на община Пещера, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатано помещение в сградата на общината, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г.

Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с необходимостта от архивиране и унищожаване на останалите книжа и материали от изборите за членове на Европейски парламент през 2009 г. и пренареждане на изборни книжа и материали от другите два избора и национален референдум.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Отварянето на помещение, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г. е от компетентността на кмета на общината съгласно Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение в административната сграда на община Пещера, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г., във връзка с предаване на отдел „Държавен архив" гр.Пазарджик на книжата и материалите от изборите през 2009 г. и съвместяване на останалите изборни книжа и материали с изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове в същото помещение.

Достъпът до запечатаното помещение и извършените действия да се осъществи в присъствието комисия от общинската администрация, определена със заповед на кмета на общината по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК.

След изваждане на подлежащите за предаване на отдел „Държавен архив" и унищожаване книжа и материали, само от изборите за членове на Европейския парламент от РБ от 07.06.2009 г. и подреждане на останалите книжа и материали от произведените два вида избори през 2014 г. и национален референдум през 2013 г. в помещението, последното се запечатва с хартиени ленти подписани от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печата по т. 14 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., съответно с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 12.09.2015 в 22:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол