Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 214-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кубрат, област Разград, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кубрат, област Разград, от 08.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-86 от 04.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кубрат.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кубрат, област Разград, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Петрова Скопакова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Весела Славчева Сярова

 

СЕКРЕТАР:

Бихад Мюмюнов Велиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Цветана Валентинова Ненова

 

 

Албена Илиева Тодорова

 

 

Бактишен Назми Басри

 

 

Николай Пенев Атанасов

 

 

Цветомира Маринова Стефанова

 

 

Радка Николаева Великова

 

 

Пенка Дочева Кирилова

 

 

Милена Нанкова Йорданова

 

 

Ценка Иванова Гаврилова

 

 

Динчер Мехмед Исуф

 

 

Алтан Яхов Мехмедов

 

 

Цветелин Костов Михайлов

 

 

Стоян Тодоров Черников

 

 

Незабравка Стоянова Дякова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол