Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 215-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Хисаря, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-120 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Хисаря.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Хисаря, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Янкулов Дамбулев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Тодорка Вълкова Цоковска

 

СЕКРЕТАР:

Мартин Мартинов Джинджев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ангелина Петрова Петришка

 

 

Елена Димитрова Драгневска

 

 

Радка Стоянова Каракитукова-Генова

 

 

Бонка Димитрова Акалийска

 

 

Янка Славчева Попова

 

 

Цветелина Стефанова Пенева

 

 

Елена Костова Китина

 

 

Тихомир Пенов Бойновски

 

 

Бойчин Василев Конов

 

 

Кремена Дончева Гиздева-Кръстева

 

 

Генка Спирова Георгиева

 

 

Магдалена Димчева Тодорова

 

 

Донка Куманова Берберова-Ватева

 

 

Цветелина Тодорова Танева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:35 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол