Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2168-НС
София, 16.03.2013

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2163 – НС от 15 март 2013г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във вр. с т. 27 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправки на технически грешки в Решение № 2163-НС от 15 март 2013г. на ЦИК в частта „Пример" към Методиката за определяне на резултатите от гласуването за народни представители, част  „Изчисления по раздел III, стъпка 1", както следва:

а) в Таблица 2, на ред „Общо" числото „233720" да се чете „235720";

б) в Таблица 2, на ред „Общо" числото „858835" да се чете „860835";

в) в Таблица 2, на ред „Квота на Хеър" числото „17176.7" да се чете „17216.7";

г) в Таблица 2, на ред „Частно от гласове на партии и квотата на Хеър" числото „18.01667" да се чете „17.9748", числото „13.6068" да се чете „13.69136";

д) в Таблица 2, на ред „Първоначални мандати" числото „18" да се чете „17" и числото „49" да се чете „48";

е) в Таблица 2, на ред „Допълнителни мандати" числото „0" в първа колона да се чете „1" и числото „1" в последна колона да се чете „2";

ж) в т.3 числото „858835" да се чете „860835" и числото „17176.7" да се чете „17216.7";

з) в т.4 числото „17176.7" да се чете „17216.7";

и) т. 5 да се чете: „Съгласно чл. 16, ал.3 партия П1 получава първоначално 17 мандата, партия П2 получава първоначално 13 мандата, партия П3 получава първоначално 11 мандата и партия П4 получава първоначално 7 мандата. Общият брой на първоначално разпределените мандати е 48. Остават за разпределение 2 мандата по метода на Хеър-Ниймайер. Те се разпределят на партия П1, която е с най-голям остатък (дробна част) и на партия П2 със следващ най-голям остатък."

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.03.2013 в 20:53 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол