Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2175-НС
София, 19.03.2013

ОТНОСНО: поправка в Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Допуска поправка в Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., утвърдени с Решение № 2152-НС от 13 март 2013 г. на ЦИК, както следва:

В първата и третата таблица на приложението да се заличи текстът „Изборна секция №" и деветте квадратчета под него, както и текстът „община ..., административен район..., населено място..., секция № ...".

Заглавието на списъците да се постави над таблицата и под него да се изпише текст „за област..., община..., район ..., секция № ..., гр./с. ...".

2. Утвърждава нов образец на Приложение № 7 от изборните книжа за изборите за народни представители, приложен към настоящото решение и представляващ неразделна част от него.

 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.03.2013 в 22:37 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол