Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 218-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Антон, Софийска област, от 09.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-99 от 10.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия - Антон.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Лукова Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветан Делчев Захариев

 

СЕКРЕТАР:

Лиляна Райкова Гарчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Антоанета Галинова Стоянова

 

 

Веселина Николова Николова

 

 

Райна Иванова Георгиева

 

 

Теодора Богданова Паструшка

 

 

Цонка Тодорова Ражаб

 

 

Ася Петрова Чобанова

 

 

Добромира Ненова Стоева

 

 

Десислава Цветанова Георгиева

 

 

Бонка Иванова Манчева - Генкова

 

 

Галина Цветкова Драганова

 

 

Димитрина Петкова Анчева

 

 

Росен Георгиев Георгиев

 

 

Гришка Стефанова Лозанова

 

 

Емилия Йорданова Азманова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол