Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2181-НС
София, 20.03.2013

ОТНОСНО: заявление от Борис Марков – временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили“, Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров –председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа партия“

Постъпило е заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. от Борис Марков - временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили", Петя Ставрева - председател на ПП „Обединени земеделци", Захари Петров - Председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България" и Йордан Нихризов - председател на ПП „Българска социалдемократическа партия", с което оглед на взетите решения от партиите в „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, се иска Централната избирателна комисия да регистрира промяна в представителството на КП „Синята коалиция", а именно: „Коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК и образувана от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България", ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Демократи за силна България", се представлява от Емил Станев Кабаиванов, ЕГН ..., и Иван Йорданов Костов, ЕГН ..., само заедно.

Към заявлението са приложени: Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, решение за създаване на предизборна коалиция „Синята коалиция", протокол на заседание на „Синята коалиция" от 26.02.2013 г. и приложенията към него, удостоверение за актуално състояние на ПП „Обединени земеделци", удостоверение за актуално състояние на ПП „Българска социалдемократическа партия", удостоверение за актуално състояние на ПП „Радикалдемократическа партия в България", удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили", декларация за образец от подпис.

Централната избирателна комисия, след като обсъди заявлението и приложените към него документи, установи, че по преписката не се съдържат данни подателите на заявлението да имат качество на представляващи КП „Синята коалиция" лица, поради което същото се явява недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

Ето защо и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. с искане  да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.03.2013 в 21:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол