Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2222-МИ/НР
София, 15.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хасково, Област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-162 от 15.09.2015 г. от Кадир Шабаналиев Исов - председател на Общински съвет на ДПС - Хасково за промяна в състава на ОИК - Хасково. Предлага се на мястото на секретаря на ОИК - Ибрям Раиф Мустафа, да бъде назначен Емине Адем Махмуд.

Към предложението са приложени: молба от секретаря Ибрям Раиф Мустафа да бъде освободен като секретар на ОИК - Хасково, по лични причини; копие от дипломата за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Емине Адем Махмуд; пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Хасково, Област Хасково, Ибрям Раиф Мустафа, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Хасково, Област Хасково, Емине Адем Махмуд, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.09.2015 в 22:41 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол