Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2228-МИ
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: допускане до участие на политическа партия „Солидарност” за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „Солидарност", подписано от Христо Младенов Маринов - представляващ партията, заведено под № 21 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф. д. № 12333/2007 г.; заверено копие от удостоверение с изх. № 48-00-127 от 13.03.2013г. на Сметната палата; решение на СГС от 24.08.2007 г. и решение от 17.07.2008 г. по ф.д. № 122333/2007 г. на СГС.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 68-МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 28 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „Солидарност" за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „Солидарност" за участие в частичния избор за кмет на кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочен на 12 май 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 12:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол