Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2229 -НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от представляващия партията Димитър Кинов Стоянов, заведено под № 6 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 10.07.2012 г. по ф.д. № 445/2012 г. на СГС, 5-2 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф.д. № 445/2012 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 110 на „Държавен вестник", бр. 58 от 2012 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; извлечение от протокол № 20 на Първи национален комитет за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение изх. № 48-00-140 от 19.03.2013 г. на Сметната палата; удостоверение от 18.03.2013 г. на Българска народна Банка за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК; удостоверение изх. № 71 от 14.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център „София-Запад", в което са посочени две банкови сметки в лева и в евро, по която ще се обслужва предизборната кампания; декларация с изх. № 14 от 20.03.2013 г. от Петър Иванов Хлебаров в качеството му на пълномощник на председателя на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", с която декларира, че посочените банкови сметки на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" ще се използват за обслужване на предизборната кампания на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС, по ф.д. № 445/2012 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; пълномощно от Димитър Кинов Стоянов - председател на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", в полза на Петър Иванов Хлебаров - заместник-председател на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 11 500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Заявено е искане за отпечатване наименование върху бюлетината като: ПП „Национал-демократична партия".

От писмо с вх. № 53-НС от 19.03.2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.

От протокол от 27.03.2013 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от Изборния кодекс - 7000 коректни записа.

Съгласно представеното пред ЦИК от ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" заявление за регистрация на партии Приложение № 46 от изборните книжа за изборите за народни представители на 12 май 2013 г., се иска партията да бъде регистрирана като ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ".

Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-нс от 14 март 2012 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1 и изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Национал-демократична партия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.03.2013 в 12:58 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол