Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2234-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Сергей Дмитриевич Станишев, заведено под № 35 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверено от Софийски градски съд определение № 3312 от 05.09.1945 г. по дело № 5/1945 г. на Софийски областен съд ФО; заверен от съда препис от решение № 1 от 10.04.1990 г. по ф.д. № 1969/1990 г. на СГС - ФО; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.03.2013 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.; заверено от партията копие от страница на вестник „Работническо дело", бр. 144 от 07.03.1945 г.; препис-извлечение от протокола на заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия, състояло се на 16.03.2013 г., на което е взето решение за участие на БСП в „Парламентарни избори 2013 г."; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-185 от 19.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 18.03.2013 г. от „Юробанк И Еф Джи България" АД; заверено от СГС копие на изменения и допълнения на устава на политическата партия; заверено от съда копие на устава на партията; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 25.07.2013 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 1969/1990 г.; удостоверение от 18.03.2013 г. от „Юробанк И Еф Джи България" АД , за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 21 420 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
От писмо с вх. № 53-НС от 19 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 18 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол