Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2235-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Александър Манолов Праматарски, заведено под № 49 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 21.03.1990 г. по гр. д. № 94/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 94/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 33 на „Държавен вестник", бр. 33 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение на Върховния партиен съвет на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" от 9 март 2013 г. за участие на партията в предсрочните избори за народни представители на 12 май 2013 г.; компетентен съгласно чл. 61, т. 1 и 7 от Устава, списък на членовете на Върховния партиен съвет за заседание на 09.03.2013 г. - присъстващи 25, отсъстващи - 6; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 26.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-110 от 12.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 94/1990 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; банкова референция изх. № 67 от 07.03.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД - Регионален център София-Запад, Финансов център 3, за открита разплащателна сметка в лева, придружена с декларация от Лилия Здравкова Иванова - секретар на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", че тази сметка ще обслужва предизборната кампания на ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9451 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ".
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:07 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол