Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2236-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ", подписано от представляващите партията Христо Младенов Маринов, Илия Тодоров Иванов заведено под № 45 на 26 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.08.2007 г. по ф. д. № 12333/2007 г. на СГС - ФО, 1 състав, и решение от 17.07.2008 г. по ф.д. № 12333/2008 г. за вписване на партията в регистъра на политическите партии и поправка на фактическа грешка; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 12333/2007 г.; копие от стр. 1 и стр. 167 на „Държавен вестник", бр. 75 от 2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от 20.03.2013 г. от заседание на Националния политически съвет на партията, с приложен присъствен лист с подписите на присъствалите членове на НПС, компетентен съгласно чл. 35, т. 1 от Устава на партията орган, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; декларация - образец от подписа на представляващия партията; декларация - образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-127 от 13.03.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г.; удостоверение с изх. № 163-131 от 26.03.2013 г. на „Райфайзен банк", с приложена декларация от представляващите партията, за актуална банкова сметка, удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО по ф.д. № 12333/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; вносна бележка за внесен безлихвен депозит на БНБ от 26.03.2013 г. по чл. 79, ал. 1 от ИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7963 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „СОЛИДАРНОСТ".


Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК, за регистрация на политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1, във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76, чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СОЛИДАРНОСТ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:09 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол