Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2237-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", подписано от председателя и представляващ партията Мария Василева Капон, заведено под № 30 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 16.02.2008 г. по ф. д. № 337/2008 г. на СГС - ФО, 1 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.03.2013 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г.; заверено от партията копие от стр. 1, и стр. 121 на „Държавен вестник", бр. 71 от 2008 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от 05.03.2013 г. на Изпълнителния съвет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с приложен списък на присъствалите членове на заседанието; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; банково бордеро за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г. от „Банка Пиреос България" АД - клон Пловдив-Бетовен; удостоверение № 48-00-172 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 18.03.2013 г. на СГС - ФО, 1 състав, по ф.д. № 337/2008 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 22.03.2013 г. на „Банка Пиреос България" АД - клон Пловдив-Бетовен, за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 14 160 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ".
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:10 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол