Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2238-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ЛИДЕР“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ЛИДЕР", подписано от председателя и представляващ партията Кънчо Янев Филипов, заведено под № 31 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 24.07.2007 г. по ф. д. № 10918/2007 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 10918/2007 г.; заверено от партията копие от стр. 1, стр. 186 и стр. 187 на „Държавен вестник", бр. 69 от 24.08.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от 19.03.2013 г. на Националния изпълнителен комитет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; платежно нареждане от Общинска банка за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-093 от 13.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 14.03.2013 г. на СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 10918/2007 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 21.03.2013 г. на „Общинска банка" за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „ЛИДЕР"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 33 800 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „ЛИДЕР".
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесения от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „ЛИДЕР" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „ЛИДЕР" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП „ЛИДЕР".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:11 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол