Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2241-НС
София, 27.03.2013

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", подписано от председателя и представляващ партията Петко Крумов Атанасов, заведено под № 34 на 25 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: заверен препис от решение от 01.07.2003 г. по ф. д. № 6309/2003 г. на СГС - ФО, 7 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 7062/2005 г.; решение на СГС - ТО, VІ-5 от 11.02.2009 г. за промяна наименованието на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 155 на „Държавен вестник", бр. 65 от 2003 г., копие на „Държавен вестник", бр. 23 от 23.03.2010 г., стр. 1 и стр. 89, копие на „Държавен вестник", бр. 23 от 08.03.2013 г., стр. 1 и стр. 120, в които е обнародвано решението за регистрация на партията и промяна на нейното наименование; протокол от 24.03.2013 г. на Националния изпълнителен комитет на партията за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; платежно нареждане от БНБ за внесен безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК от 22.03.2013 г.; удостоверение № 48-00-113 от 19.03.2013 г. на Сметната палата, за внесени финансови отчети на партията за 2009, 2010 и 2011 г.; заверен от СГС устав на партията; удостоверение от 15.03.2013 г. на СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 6309/2003 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии; удостоверение от 20.03.2013 г. на „УниКредит Булбанк" за открита сметка в лева, по която ще обслужва предизборната кампания на ПП „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 13 669 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „НИЕ".
От писмо с вх. № 145-НС от 25 март 2013 г. на ЦИК от БНБ се установява, че на 22 март 2013 г. по сметката в БНБ e постъпил внесеният от партията безлихвен депозит по чл. 79, ал. 1 от ИК в размер на 10 000 лева.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 2157-НС от 14 март 2013 г. на ЦИК за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в условията на неприключила процедура по чл. 90, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 76 и чл. 82 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП НИЕ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.03.2013 в 13:14 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол