Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 227-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-83 от 09.08.2011 г. от кмета на община Гурково, област Стара Загора, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Гурково.

Не е постигнато съгласие по предложенията за зам. председател  на ОИК в община Гурково.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Гурково, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Деница Миткова Славова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Бойка Костова Атанасова

 

СЕКРЕТАР:

Андрей Михайлов Андреев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Тодоров Барев

 

 

Янка Стойчева Дончева

 

 

Цветан Колев Ковачев

 

 

Даниела Илиева Желева

 

 

Ренета Димитрова Стоянова

 

 

Румяна Иванова Стоянова

 

 

Златка Стоянова Димитрова

 

 

Марийка Иванова Атанасова

 

 

Слави Димитров Славов

 

 

Гюлюзар Юсуф Молла

 

 

Мергюл Васвиева Мехмишева

 

 

Бирсен Ниязи Али

 

 

Иванка Маринова Белчева

 

 

Татяна Иванова Нешева

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:48 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол