Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 229-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Костинброд, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-179 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Костинброд.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Костинброд, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Трайко Андреев Младенов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Иванка Кирилова Лазарова

 

СЕКРЕТАР:

Марина Войнова Младенова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Борислава Александрова Младенова

 

 

Александър Емилов Ненов

 

 

Ирена Младенова Иванова

 

 

Силвия Павлова Павлова

 

 

Емилия Христова Младенова

 

 

Мадлена Благоева Борисова

 

 

Любомир Петров Любомиров

 

 

Христомил Славчев Делчев

 

 

Мария Аспарухова Христова

 

 

Ивета Ангелова Иванова

 

 

Маргарита Павлова Илиева

 

 

Христо Стоилов Николов

 

 

Силвия Георгиева Бутрова

 

 

Росен Найденов Зарев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:50 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол