Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 230-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-50 от 08.08.2011 г. от кмета на община Генерал Тошево, област Добрич, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и  ръководството на Общинската избирателна комисия в община Генерал Тошево.

Не е постигнато съгласие по отношение на поименния състав на ОИК в община Генерал Тошево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Генерал Тошево, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Иванова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катя Василева Николова

 

СЕКРЕТАР:

Гюнюл Февзиева Ферад

 

ЧЛЕНОВЕ:

Гергана Илиева Гойкова

 

 

Стоянка Радева Стоянова

 

 

Стефан Петров Панайотов

 

 

Недка Чанева Христова

 

 

Златина Стоянова Чернева

 

 

Елена Николаева Атанасова

 

 

Катя Тодорова Йорданова

 

 

Румяна Тодорова Балчева

 

 

Георги Петров Георгиев

 

 

Даниела Георгиева Янкова

 

 

Христо Андреев Полянски

 

 

Таня Иванова Ганева

 

 

Стойо Йорданов Стоев

 

 

Веселин Маринов Ганев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол