Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 233-ЕП
София, 23.04.2014

ОТНОСНО: обявяване за недействителна на регистрацията на кандидат за член на Европейския парламент от Република България, издигнат и подреден в кандидатска листа от ПП „ЗЕЛЕНИТЕ“, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия със свое Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. е регистрирала кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България при условията на неприключила процедура. В регистрираната кандидатска листа под № 17 е подреден кандидатът Татяна Грибинча. Преписката е предадена с писмо изх. № ЕП-04-03-57 от 22 април 2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351, ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК.

С вх. № ЕП-04-03-77 от 23.04.2014 г. в ЦИК е постъпило писмо от ГД „ГРАО" за извършена проверка в изпълнение на Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК на кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ". В резултат на проверката е установено, че кандидатът Татяна Грибинча, подреден под № 17 в кандидатската листа, има постоянен адрес в гр. София, район „Средец", ул. „Леге" № 6, и настоящ адрес - Молдова (от 2013 г.), вписан в регистъра на неселението, воден от район „Средец", Столична община.
От писмото се установява, че кандидатът Татяна Грибинча не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква „а" от ДР на ИК, тъй като настоящият му адрес е извън територията на Република България или друга държава - членка на Европейския съюз.
С оглед на изложеното ЦИК приема, че кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 351, ал. 1 от ИК, тъй като настоящият му адрес не е на територията на Република България или на друга държава - членка на Европейския съюз. Не може да се приеме, че през последните шест месеца кандидатът е живял в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, каквато е изричната разпоредба на чл. 351, ал. 1 във връзка с § 1, т. 3, буква „а" от ДР на ИК. Предвид гореизложеното ЦИК следва да обяви за недействителна регистрацията на Татяна Грибинча, подредена под № 17 в кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", извършена с Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК.
При обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия партията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден (24 април 2014 г.) да предложи за регистриране друг кандидат.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 12 и чл. 366, ал. 1 във връзка с чл. 365, ал. 1, т. 4, чл. 351, ал. 1 и § 1, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата Татяна Грибинча, подреден под № 17 в кандидатската листа на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ", извършена с Решение № 217-ЕП от 22 април 2014 г. на ЦИК.
Решението да се обяви незабавно. Да се уведомят незабавно кандидатът Татяна Грибинча и издигналата го партия ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" за решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.04.2014 в 21:44 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол