Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 234-ПВР/МИ
София, 12.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Черноочене, област Кърджали, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Черноочене, област Кърджали, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-121 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Черноочене.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Черноочене, област Кърджали, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Кемал Фаик Махмуд

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Петков Димов

 

СЕКРЕТАР:

Сеид Рамадан Рамадан

 

ЧЛЕНОВЕ:

Шенай Вехбиева Еминова

 

 

Юмюгюл Юсеин Байрам

 

 

Александър Янков Боянов

 

 

Марияна Владимирова Монева

 

 

Тюркян Садък Мустафа

 

 

Тензиле Осман Мехмед

 

 

Юксел Рамадан Юсуф

 

 

Иван Неделчев Иванов

 

 

Яна Николаева Делчева

 

 

Неджатин Мехмед Салим

 

 

Нилвер Акиф Нешад

 

 

Тонка Николова Айвазова

 

 

Рамадан Халил Мустажа

 

 

Стойчо Вълков Пашалиев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2011 в 00:55 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол