Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 237-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Братя Даскалови, област Стара Загора, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-195 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Колев Георгиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кадън Алил Осман

 

СЕКРЕТАР:

Божана Костова Костадинова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефан Танчев Стефанов

 

 

Михаил Крумов Тодоров

 

 

Христо Стоянов Стоянов

 

 

Иванка Желева Желева

 

 

Теодора Генова Генова

 

 

Велислава Николова Иванова

 

 

Добри Христов Николов

 

 

Маринка Петрова Грозева

 

 

Николинка Георгиева Дочева

 

 

Светла Танева Кунева

 

 

Нефизе Джавит Манат-Жекова

 

 

Георги Атанасов Танев

 

 

Петър Христов Райновски

 

 

Желязко Колев Колев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2011 в 19:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол