Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2388-НС
София, 05.04.2013

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 13-НС/02.04.2013 г. на РИК № 26 – Софийска област

С вх. № 440-НС/04.04.2013 г. в ЦИК е постъпила по електронната поща жалба от ПП „ГЕРБ", подписана от Росица Иванова Тодорова като общински ръководител на политическата партия, срещу решение № 13-НС/02.04.2013 г. на РИК № 26 - Софийска област, в частта досежно определяне местата в ръководствата на СИК на територията на община Годеч, като неправилно и в нарушение на чл. 2, ал. 4 от Методиката за определяне на съставите на СИК - приложение № 1 към Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК за ПП „ГЕРБ" са определи 20 места в ръководствата, вместо 21, а за коалиция от партии „Коалиция за България" 9 места, вместо полагаемите се 8. Иска се поправка на явна фактическа грешка в тази част от решението.

Към жалбата не се прилагат доказателства. Районна избирателна комисия № 26 - Софийска област е изпратила свое решение № 13-НС/02.04.2013 г., както и копия от пълномощните на упълномощените представители на ПП „ГЕРБ".

Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Действително съгласно Методиката за определяне съставите на СИК - приложение № 1 към Решение № 2335-НС/29.03.2013 г. на ЦИК на ПП „ГЕРБ" в съответствие и с нормата на чл. 35, ал. 3 от ИК се полагат 21 места в ръководствата на СИК на територията на община Годеч, а на коалиция от партии „Коалиция за България" се полагат 8 места.

С оглед на изложеното жалбата следва да бъде уважена и решение № 13-НС/02.04.2013 г. на Р|ИК № 26 - Софийска област да бъде изменено, като за ПП „ГЕРБ" бъдат определени 21 места в ръководствата на СИК на територията на община Годеч и 8 места в ръководствата на коалиция от партии „Коалиция за България".

На основание чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 35, ал. 3 от Изборния кодекс и приложение № 1 към Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 2 на решение № 13-НС/02.04.2013 г. в частта за  община Годеч, като определя 21 места в ръководствата на СИК (председател, заместник-председател и секретар) за ПП „ГЕРБ" и 8 места в ръководствата на СИК за коалиция от партии „Коалиция за България".

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 06.04.2013 в 00:06 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол