Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 239-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Божурище, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Божурище, Софийска област, от 12.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-245 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 28.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Божурище.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Божурище, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Георгиев Мусорлиев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Татяна Георгиева Тодорова

 

СЕКРЕТАР:

Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Татяна Василевна Калоева

 

 

Евелина Николова Михова

 

 

Георги Николаев Димов

 

 

Йорданка Стаматова Попова

 

 

Десислава Петрова Николова

 

 

Галина Стефанова Джамбазка

 

 

Първолета Тодорова Цанева

 

 

Зоя Грозданова Александрова-Петрова

 

 

Снежанка Младенова Георгиева

 

 

Елеонора Георгиева Николова

 

 

Ивайло Якимов Ръжев

 

 

Иван Кирилов Иванов

 

 

Румяна Николова Илиева

 

 

Радмила Ботьова Кронева

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2011 в 19:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол