Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2396-НС
София, 09.04.2013

ОТНОСНО: жалба от Георги Веселинов Зафиров – кандидат за народен представител на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” в изборен район № 31 – Ямбол, срещу решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 565-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров - кандидат за народен представител и водач на листата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за 31 избирателен район - Ямбол, против решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол, с което е регистрирана кандидатската листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. В жалбата се излагат доводи за допусната техническа грешка в обжалваното решение, като под № 7, вместо посочения от партията кандидат Илияна Стоянова Цвяткова, е посочено друго лице - Теодор Димитров Одрински. Твърди се, че този кандидат е регистриран с решение № 38-НС/06.04.2013 г. под № 6 от ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА". Жалбоподателят навежда доводи, че в случая не е налице случайна грешка на РИК - Ямбол, а е налице тенденциозно поведение на комисията с цел да се създадат проблеми и затрудни предизборната кампания на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ".
Иска се ЦИК да постанови решение, с което да промени решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол, като в същото под № 7 бъде вписана посочената от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" Илияна Стоянова Цвяткова и бъде заличено заличено името на вписания под № 7 от решението Теодор Димитров Одрински.
Към преписката са приложени: жалба с изх. № 5 от 08.04.2013 г. на РИК - Ямбол, решение № 39-НС/06.04.2013 г. относно регистрация на кандидатска листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; предложение за регистрация (Приложение № 60 от изборните книжа) от 6 април 2013 г. на ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; препис-извлечение от протокол на ОС от 31 март 2013 г. с приложение № 1 за издигната кандидатска листа; приложения № 62, 63 и 65 от изборните книжа от всеки един от кандидатите за народни представители, издигнати от ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"; протокол № 7 от 6 април 2013 г. на РИК - Ямбол; протокол № 8 от 8 април 2013 г. на РИК - Ямбол; решение № 41-НС от 8 април 2013 г. на РИК - Ямбол за поправка на техническа грешка в решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол; разпечатка от интернет страницата на РИК с решенията, дата и час на публикуването на решенията.
Обжалваното решение № 39/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол е обявено на 06.04.2013 г. в 18,00 ч. на определеното общодостъпно място, както и е публикувано на интернет страницата на РИК - Ямбол на 6 април 2013 г. в 11,12 ч. Жалбата е депозирана в РИК - Ямбол с вх. № 25 от 7 април 2013 г. в 15,10 ч.
Жалбата е подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване и в предписания от закона срок, но същата поради липса на предмет е недопустима. На свое заседание, проведено на 8 април 2013 г. при наличие на кворум от 9 члена и единодушно с 9 гласа „за" РИК - Ямбол е взела решение № 41-НС/08.04.2013 г., с което е допуснала поправка на явна фактическа грешка в обжалваното решение № 39-НС/06.04.2013 г. с което исканията на жалбоподателя са изцяло удовлетворени в друго производство пред РИК.
Поради горното ЦИК намира, че предвид произнасянето на РИК - Ямбол с решение № 41-НС/08.04.2013 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 39-НС/06.04.2013 г. искането за промяна на обжалваното решение е удовлетворено и същата се явява като такава без предмет, поради което е недопустима.
Поради горното и на основание чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 565 от 08.04.2013 г. на ЦИК от Георги Веселинов Зафиров - кандидат за народен представител и водач на листата на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" срещу решение № 39-НС/06.04.2013 г. на РИК - Ямбол
Решението подлежи на обжалване пред ВАС чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.04.2013 в 20:31 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол