Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 240-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ихтиман, Софийска област, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-223 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ихтиман.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ихтиман, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Валентина Витанова Паунова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цанка Колева Кючукова-Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Биляна Йорданова Геринска

 

ЧЛЕНОВЕ:

Павел Борисов Николов

 

 

Гергана Георгиева Атанасова

 

 

Аделина Мирчова Балджийска-Сивенова

 

 

Цветелина Георгиева Ноева

 

 

Георги Иванов Коларов

 

 

Таня Климентова Глигова

 

 

Стоян Георгиев Дойчев

 

 

Светослав Йорданов Георгиев

 

 

Димитрина Иванова Калковска

 

 

Елена Кирилова Анева

 

 

Валентина Младенова Петрова-Вучева

 

 

Иван Борисов Узунов

 

 

Красимир Ангелов Илиев

 

 

Невяна Божидарова Ангелова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2011 в 19:21 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол