Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2401-НС
София, 09.04.2013

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 582-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Галина Рангелова Асенова - упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" - юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 21 март 2013 г. по фирмено дело № 6605 от 2002 г., издадено от Софийски градски съд; нотариално заверено пълномощно от Катя Колева Келевска - председател на УС на сдружението в полза на Галина Рангелова Асенова; пълномощно от Катя Келевска, представляващ сдружението в полза на 3 (три) лица - членове на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", пълномощно от Галина Асенова, пълномощник в полза на 16 (шестнадесет) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението членове и представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъците са представени и на технически носител.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените членове на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:
1. Галина Рангелова Асенова, ЕГН ...;
2. Соня Славчова Лангова, ЕГН ...;
3. Стефан Георгиев Георгиев, ЕГН ....
РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ", както следва:
1. Адриан Ивов Скримов, ЕГН ...;
2. Стоян Стоев Четинов, ЕГН ...;
3. Красимир Ангелов Батаклиев, ЕГН ...;
4. Мартин Николаев Аламянов, ЕГН ...;
5. Борис Стефанов Боричев, ЕГН ...;
6. Тереза Пламенова Станчева, ЕГН ...;
7. Лилия Живкова Евтимова, ЕГН ...;
8. Гергана Дамянова Дамянова, ЕГН ...;
9. Андон Василев Петров, ЕГН ...;
10. Мая Стоянова Габровска, ЕГН ...;
11. Екатерина Валериева Гетова, ЕГН ...;
12. Тодор Красимиров Найденов, ЕГН ...;
13. Иван Иванов Френкев, ЕГН ...;
14. Стоянка Иванова Балова, ЕГН ...;
15. Ивайло Корнелиев Желязков, ЕГН ...;
16. Илиян Дочков Дочков, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 09.04.2013 в 20:51 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол