Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2406-НС
София, 09.04.2013

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 589-НС от 08.04.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", регистрирано с Решение на ЦИК № 2210 от 26.03.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Цонева, представляващ сдружението в полза на 32 (тридесет и две) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:
1. Богомил Борисов Шопов, ЕГН ...;
2. Велко Бориславов Милоев, ЕГН ...;
3. Лиляна Димитрова Карачорова, ЕГН ...;
4. Петър Светлозаров Бахчеванов, ЕГН ...;
5. Татяна Аркадиева Ваксберг, ЕГН ...;
6. Йордан Яворов Иванов, ЕГН ...;
7. Наталия Петрова Радева, ЕГН ...;
8. Анелия Цекова Дудинова, ЕГН ...;
9. Валентин Колев Узунов, ЕГН ...;
10. Спаска Йорданова Михайлова, ЕГН ...;
11. Ганчо Александров Илиев, ЕГН ...;
12. Емануил Тошков Кирилов, ЕГН ...;
13. Айше Ахмед Юрукова, ЕГН ...;
14. Красимир Боянов Кръстев, ЕГН ...;
15. Стефка Василева Благоева, ЕГН ...;
16. Борислав Василев Борисов, ЕГН ...;
17. Николай Ангелов Огнянов, ЕГН ...;
18. Тома Петров Гарчов, ЕГН ...;
19. Тома Благоев Томов, ЕГН ...;
20. Диян Илиев Данков, ЕГН ...;
21. Гинка Панайотова Кръстева, ЕГН ...;
22. Жанета Стоянова Райнова, ЕГН ...;
23. Тихомир Любомиров Тодоров, ЕГН ...;
24. Красимир Василев Гаджоков, ЕГН ...;
25. Даниела Иванова Рангелова, ЕГН ...;
26. Юксел Яшаров Яшаров, ЕГН ...;
27. Бисер Иванов Петков, ЕГН ...;
28. Милена Славчева Славкова, ЕГН ...;
29. Тереза Трифонова Борисова, ЕГН ...;
30. Кръстьо Николаев Асенов, ЕГН ...;
31. Любомир Недялков Гаврилов, ЕГН ...;
32. Виктор Стефан Лилов, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 09.04.2013 в 20:57 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол