Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 241-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ситово, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Ситово, област Силистра, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-228 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ситово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ситово, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Симеонова Русчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Емин Фераимов Шакиров

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Петрова Великова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мариана Петрова Панова

 

 

Ваня Йорданова Драгоева

 

 

Иван Маринов Димитров

 

 

Никола Йорданов Йорданов

 

 

Андриан Димитров Андреев

 

 

Венета Любенова Гаврилова

 

 

Лилия Великова Чавдарова

 

 

Емрен Мехмед Сюлейман

 

 

Галина Борисова Панайотова

 

 

Чавдар Стоянов Ченев

 

 

Юмихан Назъм Расим

 

 

Елена Станчева Арсова

 

 

Милена Йорданова Димитрова

 

 

Димчо Нейков Кьосев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2011 в 19:22 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол