Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 243-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Чупрене, област Видин, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Чупрене, област Видин, от 01.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-231 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 27.07.2011 г

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Чупрене.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Чупрене, област Видин, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Славяна Младенова Николова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Георги Велков Стефанов

 

СЕКРЕТАР:

Биляна Валентинова Николова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Никола Цецков Тодоров

 

 

Никола Иванов Кутрин

 

 

Мирослав Серьожев Милков

 

 

Ваня Борисова Иванова

 

 

Анжела Ангелова Тодорова

 

 

Людмила Генадиева Живкова

 

 

Камелия Аниева Костова

 

 

Величка Димитрова Богдановска

 

 

Параскева Иванова Митова

 

 

Сашко Иванов Андрейнски

 

 

Михаил Младенов Доцински

 

 

Богдана Василева Миленкова

 

 

Мила Тодорова Дойчинова

 

 

Полина Цветанова Семкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2011 в 19:25 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол