Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 245-ЕП
София, 28.04.2014

ОТНОСНО: молба от председателя и представляващ ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпило е заявление вх. № ЕП-10-51 от 23.04.2014 г. от упълномощения представител на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" Пеню Костадинов, с което се иска възстановяване на внесения от партията безлихвен депозит по чл. 129 от ИК поради заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. В заявлението се съдържа и искане за връщане на внесените в ЦИК документи за регистрация на партията.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" с Решение № 127-ЕП от 9 април 2014 г. за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

С оглед на изложеното с Решение № 148-ЕП от 11 април 2014 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Искането за връщане на документите, внесени от ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" в ЦИК за регистрация на партията за участие в изборите за членове за Европейския парламент на 25 май 2014 г. не може да бъде уважено. Същите ще бъдат архивирани ведно с всички документи, подлежащи на експертна оценка в съответните срокове и при условията и по реда на Закона за националния архивен фонд.

Искането за възстановяване на внесения депозит следва да бъде уважено, поради което и на основание т. 38, раздел VІІІ на Решение № 35-ЕП от 31.03.2014 г. на ЦИК във връзка с чл. 129 и чл. 137, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен от политическа партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на политическата партия: BG84UNCR70004520186045 в „УниКредит Булбанк".

ОТХВЪРЛЯ искането за връщане на документите, подадени в ЦИК за регистрация на ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.04.2014 в 12:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол