Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 246-ПВР/МИ
София, 14.08.2011

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вършец, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Вършец, област Монтана, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-200 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Вършец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вършец, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Иванова Кацарова-

Милкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Латинка Салтирова Симова

 

СЕКРЕТАР:

Ели Петрова Бонева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Митка Кунова Алексиева

 

 

Тинка Иванова Лазарова

 

 

Венцислав Димитров Петров

 

 

Василка Георгиева Дамянова

 

 

Антоанета Христова Антонова-Стаменова

 

 

Митра Димитрова Кирилова

 

 

Соня Петрова Симова

 

 

Елисавета Петрова Николова

 

 

Гергана Димитрова Ерменкова

 

 

Румяна Бориславова Бойчева-

Александрова

 

 

Людмила Костадинова Тачева

 

 

Ивайло Иванов Лечев

 

 

Красимир Найденов Костов

 

 

Славка Иванова Тодорова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2011 в 19:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол