Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 246-ЕП
София, 28.04.2014

ОТНОСНО: заявление от председателя и представляващ ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпило е заявление вх. № ЕП-10-53 от 25.04.2014 г. от председателя на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" Димитър Кинов Стоянов, с което се иска възстановяване на внесения от партията безлихвен депозит по чл. 129 от ИК поради заличаване на регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" с Решение № 129-ЕП от 09.04.2014 г. за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

С писмо изх. № 90-03-254 от 11.04.2014 г. и протокол от 11.04.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 149-ЕП от 11.04.2014 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Решението за заличаване на регистрацията е обжалвано от ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" пред Върховния административен съд. Върховният административен съд, ІV-то отделение, с решение от 16.04.2014 г., постановено по адм.д. № 5258/2014 г., е отхвърлил жалбата на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ"срещу решението на  ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното, искането за възстановяване на внесения депозит следва да бъде уважено, поради което и на основание т. 38, раздел VІІІ на Решение № 35-ЕП от 31.03.2014 г. на Централната избирателна комисия във връзка с чл.129 и чл.137, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен от политическа партия ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на политическата партия: BG63STSA93000020780042 в Банка ДСК ЕАД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.04.2014 в 12:20 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол