Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2503-НС
София, 29.04.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК 16 – Пловдив град

Постъпило е предложение с вх. № 1303-НС от 29.04.2013 г. от Димитринка Вакрилова, упълномощен представител на „Коалиция за България" относно промяна в състава на РИК 16 - Пловдив град, придружено с копие от пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Димитринка Стефанова Вакрилова. Приложено е заявление от Наум Китанов Китанов, ЕГН ... за освобождаването му като член на РИК 16 - Пловдив., декларация по чл. 16, копие от диплома за завършено висше образование на Никола Георгиев Кърпаров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК 16 - Пловдив град, Наум Китанов Китанов, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение № 13 от 27 март 2013 г.
НАЗНАЧАВА за член на РИК 16 - Пловдив град, Никола Георгиев Кърпаров, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 29.04.2013 в 21:27 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол