Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2504-НС
София, 29.04.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Разград, област Разград

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № 1228-НС от 26.04.2013 г. от РИК - Разград, придружено с молба от Емил Маринов Попов - председател на РИК - Разград, за освобождаването му като председател на РИК - Разград. Към молбата е приложена и молба от пълномощника на ПП „ГЕРБ" - Разград, Валентин Стефанов Василев, упълномощен с пълномощно № КО-Г-023 от 18.03.2013 г., на мястото на Емил Маринов Попов да бъде назначен Михаил Парашкевов Тодоров, досегашен член на РИК - Разград, и на мястото на Михаил Парашкевов Тодоров да бъде назначена Ралица Стефанова Костова, предложена като резервен член от квотата на ПП „ГЕРБ."
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК - Разград, област Разград, Емил Маринов Попов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на РИК - Разград, област Разград, Михаил Парашкевов Тодоров, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на РИК - Разград, област Разград, Ралица Стефанова Костова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 29.04.2013 в 21:28 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол