Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2520-НС
София, 04.05.2013

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1387-НС от 30.04.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева - председател на Управителния съвет на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", регистрирано с Решение на ЦИК № 2210 от 26.03.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Антоанета Цонева, представляващ сдружението в полза на 17 (седемнадесет) лица - представители на „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА", както следва:

Орхан Хатибов Попов, ЕГН ...

Борис Темков Танушев, ЕГН ...

Павел Станимиров Цанков, ЕГН ...

Цветомир Илиев Богданов, ЕГН ...

Боряна Асенова Соколова, ЕГН ...

Кристина Красимирова Цонева, ЕГН ...

Тодор Владов Тодоров, ЕГН ...

Александър Петров Петров, ЕГН ...

Калоян Калчев Димитров, ЕГН ...

Катерина Тодорова Кобакова, ЕГН ...

Петър Тодоров Мирославов, ЕГН ...

Стилияна Ивайлова Трънска, ЕГН ...

Венцислав Иванов Божев, ЕГН ...

Ивайло Богомилов Стоенчев, ЕГН ...

Елена Ангелова Згурова, ЕГН ...

Анна Стоева Стоева, ЕГН ...

Десислава Владимирова Григорова, ЕГН ...

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.05.2013 в 18:29 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол