Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2522-НС
София, 04.05.2013

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИИНИЦАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, приета с Решение № 2475-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК и заличаване на втората по ред регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, извършена с Решение № 2474-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИИНИЦАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", приети с Решение № 2475-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че регистрираният като наблюдател Петьо Стоянов Паскалев е подаден с непълен единен граждански номер. На този наблюдател не е издадено удостоверение.

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", извършени с Решение № 2474-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че посочените по-долу лица са вече регистрирани като наблюдатели на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕРГРАЦИЯ" с предходни Решение № 2453-НС от 19 април 2013 г. и Решение № 2473-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК. Повторно регистрираните лица са: Милка Йотова Тодорова и Венелин Георгиев Найденов, като не са им издадени за втори път удостоверения.

Централната избирателна комисия счита, че лицето, подадено с непълен единен граждански номер и регистриран като наблюдател следва да бъде заличено.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател от различни български неправителствени организации и втората по време регистрация следва да бъде заличена.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на изброените наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", извършена с Решение № 2474-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК, както следва:

  1. Милка Йотова Тодорова
  2. Венелин Георгиев Найденов

ЗАЛИЧАВА като наблюдатели, упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" Петьо Стоянов Паскалев, регистриран с Решение № 2475-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.05.2013 в 18:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол