Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2524-НС
София, 04.05.2013

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, приети с Решение № 2462-НС от 21 април 2013 г., Решение № 2472-НС от 23 април 2013 г. и Решение № 2484-НС от 26 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", приети с Решение № 2462-НС от 21 април 2013 г. и Решение № 2484-НС от 26 април 2013 г. на ЦИК се установи, че посочените по-долу лица към датата на изборите за народни представители - 12 май 2013 г. няма да са навършили 18 години. Регистрираните наблюдатели са, както следва:

 1. Огнян Щерев Йорданов
 2. Асен Златков Куртев
 3. Мариела Бориславова Флоранчева
 4. Радослав Емилов Димитров
 5. Невен Маринов Илиев

При извършена проверка на регистрирани наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", приети с Решение № 2472-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК се установи, че регистрираните като наблюдатели Иван Станев Динков и Невен Росенов Русев са подадени с непълен единен граждански номер. На тези наблюдатели не са издадени удостоверения.

Централната избирателна комисия счита, че лицата, които към датата на изборите за народни представители - 12 май 2013 г. няма да са навършили 18 години и са регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

Централната избирателна комисия счита, че лицата подадени с непълен единен граждански номер и регистрирани като наблюдатели следва да бъдат заличени.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрираните с Решение № 2462-НС от 21 април 2013 г. и Решение № 2484-НС от 26 април 2013 г. на ЦИК наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 1. Огнян Щерев Йорданов
 2. Асен Златков Куртев
 3. Мариела Бориславова Флоранчева
 4. Радослав Емилов Димитров
 5. Невен Маринов Илиев

и анулира издадените им удостоверения.

 

ЗАЛИЧАВА регистрираните с Решение № 2472-НС от 23 април 2013 г. на ЦИК наблюдатели на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 1. Иван Станев Динков
 2. Невен Росенов Русев.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.05.2013 в 18:38 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол